Kirkebyggdatabasen logo

Bestilling av brukertilgang til Kirkebyggdatabasen:

Felter merket med stjerne (*) er obligatoriske
Fornavn: *
Etternavn: *
E-post: *
Ønsker tilgang til følgende sokn: *
Ønsker tilgang til:    *
Telefon:
Mobiltelefon: *
Organisasjon: *
Adresse:
Postnr og poststed:
Stilling: *
Tilgang klarert med kirkeverge [1]:        *
Referanse:
Kommentar:

Brukernavn opprettes ikke automatisk. Normal tid før man blir tilsendt brukernavn og passord er 2-3 dager. Brukernavnet er personlig. Hvis en person slutter i stillingen, vil etterfølgeren få nytt brukernavn.

[1] Gjelder for ansatte i eller frivillige som arbeider for fellesråd/sokneråd.

Dersom vi ikke umiddelbart kan verifisere at bruker arbeider i eller for det aktuelle kirkelige fellesråd/sokneråd, bispedømmekontor eller lignende vil vi kontakte referanse pr epost eller telefon. Oppgi gjerne navn og epost på kirkeverge/eiendomssjef i refereansefeltet.